Българска сърдечна и съдова асоциация

Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България

VIZIA_BSSA_27june2020УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България и последвалата Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването, организационният комитет на научния форум „БССА В ПОДКРЕПА НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ“, който трябваше да се проведе на 28 март 2020 г., зала 8, НДК, гр. София, взе решение да бъде отложено провеждането му, с цел превенция и защита на здравето и сигурността на участниците.

Форумът ще се проведе на 27 юни 2020 г., в зала 8, НДК, гр. София.

Благодарим на всички, които положиха усилие да подготвят участието си в научната програма и заявиха участие в научната конференция.

Като изразяваме благодарност за проявеното разбиране от Ваша страна, оставаме на разположение за уточняване на всички подробности.

 

Българската Сърдечна и Съдова Асоциация има удоволствието да Ви покани да присъствате на

„Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България“

която ще се проведе на  27 юни 2020 г., зала 8, НДК, гр. София.

* Достъпът до зала 8 е през вход А4. Залата се намира на етаж 5.

Научната сесия ще даде възможност на докторанти от страната да представят своите научни резултати пред модератори – водещи специалисти от различни области на медицината и пред свои колеги. Всеки докторант ще има по 15 минути за презентация с последваща дискусия. Допуска се участие на незащитили докторанти, както и на докторанти, защитили дисертационния си труд през 2020 г.

На тази научна среща ще бъде дадена възможност и на най-младите колеги – студентите, които имат интереси в областта на науката, да представят своите първи работи.

Част от научната програма ще бъде и сесията, посветена на най-новите клинични проучвания, които имат важно значение за практиката. Те ще бъдат представени и дискутирани от водещи експерти в съответната област.

НАУЧНА ПРОГРАМА

PDF-download-icon

РЕГИСТРАЦИЯ

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 20 март 2020 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 6 в НДК, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 36.00 лв.

Намалена регистрационна такса 3 – 10.00 лв

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 15 юни 2020 г.

Късната регистрация е след 16 юни 2020 г. и на място на регистрационното бюро.

Намалена регистрационна такса важи за пенсионери.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Ако имате нужда от съдействие за хотелско настаняване, се свържете с организатора на events@arbilis.com или на телефон 02/989 88 77.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Търсене