Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Профилактика и лечение на ВТЕ с нискомолекулни хепарини
проф. Детелина Луканова

Приложение на нискомолекулни хепарини при ОКС
проф. Елина Трендафилова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене