Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19
пандемия
д-р Наделин Николов

Венозен тромбемболизъм в условия на COVID-19 пандемия
д-р Елена Димитрова

Превенция на тромбозните усложнения при COVID-19
доц. Лилия Демиревска

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене