Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остър инсулт в условия на COVID-19 пандемия
д-р Филип Алексиев

Тромболиза в условия на COVID-19 пандемия
доц. Мая Дановска

Захарен диабет в условия на COVID-19 пандемия
проф. Цветалина Танкова

Бъбречно засягане при COVID-19 инфекция – консенсусно
становище. Наблюдение в условията на COVID-19 пандемия
доц. Мила Любомирова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене