Българска сърдечна и съдова асоциация

Новини

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA”

August 5, 2022 by admin in Новини

Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA
проф. Нина Гочева

Практически насоки за лечение с MRA
проф. Елина Трендафилова

Полза и безопасност на различни MRA – клинично значение
проф. Нина Гочева

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене