Българска сърдечна и съдова асоциация

Author Archives

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Образна диагностика – да изберем точната методика”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

ЯМР на сърце – на кои въпроси ще получим отговор
проф. Камелия Генова

СТ на сърце – на кои въпроси ще получим отговор
д-р Светла Динева

Сърдечна катетеризация – на кои въпроси ще получим отговор
д-р Александър Александров

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA”

August 5, 2022 by admin in Новини

Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA
проф. Нина Гочева

Практически насоки за лечение с MRA
проф. Елина Трендафилова

Полза и безопасност на различни MRA – клинично значение
проф. Нина Гочева

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Ендокринология”

August 5, 2022 by admin in Новини

COVID, пост-COVID, надбъбречни жлези и гонади
доц. Ралица Робева

Предиабет и сърдечно-съдов риск
д-р Наталия Темелкова

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Има ли значение ЛКФИ за кардиопротекцията от бета-блокери?”

August 5, 2022 by admin in Новини

Бета-блокери при ОКС без понижена фракция на изтласкване
проф. Елина Трендафилова

Бета-блокери при сърдечна недостатъчност с умерено понижена фракция на изтласкване
доц. Лилия Демиревска

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Кардиоренална клиника: Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Панелна дискусия
проф. Елина трендафилова, проф. Атанас Кундурджиев и д-р Наталия Темелкова

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Диагноза, фенотип и лечение на СНуФИ
доц. Лилия Демиревска

Диагноза, фенотип и лечение на СНрФИ
проф. Борислав Георгиев

Лечение на остра дясна сърдечна недостатъчност
доц. Елена Димитрова

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната терапия – съвместна дейност”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Предсърдно мъждене при критично болни
д-р Милко Стоянов

Ехография при критично болни
д-р Искра Байрактарова

Silent stroke – какво е това и как да подходим?
д-р Димитър Тасков

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научen simpozium “Избор на антикоагулантна терапия”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Избор на антикоагулантна терапия според фенотипа на пациента
проф. Елина Трендафилова

Избор на антикоагулантна терапия в практиката
доц. Елена Димитрова

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Антитромбозна терапия”

August 5, 2022 by admin in Новини

Профилактика на ВТЕ при нехирургични болни
доц. Илияна Петрова

Антитромбозна терапия след реваскуларизация при ПАБ
проф. Детелина Луканова

Комбинирана антитромбозна терапия – принципи
проф. Елина Трендафилова

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Мозъчно-съдова болест”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Статини при мозъчен инсулт – доказани ползи
доц. Елена Димитрова

Статини при мозъчен инсулт – рискове
д-р Николина Семерджиева

Какво да правим при статинова нетолерантност
проф. Арман Постаджиян

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене