Българска сърдечна и съдова асоциация

Author Archives

Protected: XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология – Сърдечната недостатъчност – мултидисциплинарен проблем”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

This content is password protected. To view it please enter your password below:

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Имунитет срещу SARS-CoV-2. какво трябва да знаем и какво
да изследваме
проф. Мария Николова

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
механизъм на действие
проф. Деница Момекова

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
фактите от проучванията
проф. Елина Трендафилова

Лекарствени взаимодействия при лечение на сърдечните
и съдовите заболявания и COVID-19
проф. Георги Момеков

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемия
проф. Елина Трендафилова

Сърдечна недостатъчност в условия на COVID-19
проф. Борислав Георгиев

Ритъмни и проводни нарушения в условия на COVID-19
пандемия
д-р Васил Трайков

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19
пандемия
д-р Наделин Николов

Венозен тромбемболизъм в условия на COVID-19 пандемия
д-р Елена Димитрова

Превенция на тромбозните усложнения при COVID-19
доц. Лилия Демиревска

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Профилактика и лечение на ВТЕ с нискомолекулни хепарини
проф. Детелина Луканова

Приложение на нискомолекулни хепарини при ОКС
проф. Елина Трендафилова

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

РААС инхибитори и COVID-19
проф. Борислав Георгиев

Статини и COVID-19
д-р Елена Димитрова

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остър инсулт в условия на COVID-19 пандемия
д-р Филип Алексиев

Тромболиза в условия на COVID-19 пандемия
доц. Мая Дановска

Захарен диабет в условия на COVID-19 пандемия
проф. Цветалина Танкова

Бъбречно засягане при COVID-19 инфекция – консенсусно
становище. Наблюдение в условията на COVID-19 пандемия
доц. Мила Любомирова

Protected: XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Докторантска сесия (втора част)

November 19, 2020 by admin in Новини

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Клинични проучвания 2019, които могат да променят клиничната практика (втора част)

November 19, 2020 by admin in Новини

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене