Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България – видео обучение

March 17, 2022 by admin in Видео каталог

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България
проф. Елина Трендафилова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене