Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Кардиоренална клиника: Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Панелна дискусия
проф. Елина трендафилова, проф. Атанас Кундурджиев и д-р Наталия Темелкова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене