Българска сърдечна и съдова асоциация

Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА) е учредена на 6 април 2013 г. Тя е неправителствена организация, чиито цели са подпомагане създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечносъдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните от сърдечносъдови заболявания в името на хуманността и прогреса.

Акцентите за БССА са:

  • Прилагане на комплексен и интердиспицплинарен подход към знанията и клиничната практика в областта на сърдечносъдовите заболявания;
  • Запазване на строго научен характер на асоциацията с прилагане на принципите на академизма и без елементи на търговска дейност;
  • Достъпност на информацията за всички лекари в страната чрез интернет-базирани платформи за обучение и чрез ниски символични такси правоучастие в научните форуми на Асоциацията;
  • Провеждане на национални и регионални регистри в областта на сърдечносъдовите заболявания с цел получаване на обективна и съвременна епидемиологична информация за състоянието на науката и практиката;
  • Тясно сътрудничество със сродни научни организации в страната и чужбина, както и с правителствени и неправителствени структури, ангажирани в диагностиката, лечението и профилактиката на сърдечносъдовите заболявания;
  • Провеждане на самостоятелни некомерсиални научни проекти в областта на сърдечносъдовите заболявания.

Сред учредителите на БССА са водещи кардиолози от няколко големи университетски структури в страната и водещи специалисти по ендокринология, неврология, клинична фармакология, съдова хирургия. Асоциацията е насочена към всички лекари, които имат интереси в областта на сърдечносъдовите заболявания.

Асоциацията предвижда провеждането на две научни конференции всяка година – пролетна и есенна, в които да се отразяват обективно, строго научно и без комерсиализъм съвременните тенденции в профилактиката, диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания.

Scroll to Top