Средиземноморскта диета намалява прогресията на атеросклероза в проучването PREDIMED

Средиземноморскта диета намалява прогресията на атеросклероза в проучването PREDIMED
 

Според проучването PREDIMED строгото спазване на Средиземноморската диета (СД) води до забавяне на прогресията на каротидните плаки. Трябва да се отбележи, че изследователите откриват намаляване на прогресията на плаките в рамото на СД, включващо добавянето на ядки и липса на такава промяна в интервенционалното рамо, което включва добавянето на повече пресован зехтин.

Според д-р Aleix Sala-Vila от института за биомедицински изследвания August Pi Sunyer в Барселона, Испания, на Европейския Конгрес по Атеросклероза 2013 г., заяви, че тази разлика  може просто да е резултат от органичения размер на извадката.

Както беше съобщено преди от главния изследовател, PREDIMED е голямо рандомизирано проучване за първична профилактика, включващо 7447 души с нисък сърдечно-съдов риск (но не и с ИБС) с контролна група – оставени на диета (включително препоръки за редукция на дневния прием на мазнини) или СД с добавяне на повече пресован зехтин или комбинация от различни видове ядки (орехи, бадеми и лешници). След 4.8 години, рискът за големи сърдечно-съдови събития (МИ, инсулт, смърт поради други сърдечно-съдови причини) е редуциран с 30% в групата на комбинираната СД в сравнение с групата, които са оставени на обикновена диета. В рамото на СД, които приемат допълнително количество пресован зехтин показват 30% редукция на големите сърдечно-съдови събития, за разлика от тези приемащи допълнително ядки, при които редукцията е с 28%.

В последните анализи, Sala-Vila и сътрудници, наблюдават обемът на плаките, както и средния и максимален размер на дебелината на интимата на вътрешната каротидна артерия (ICA-IMT).

НАЧИН НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПЛАКИТЕ

61 пациента от контролната група, 57 от пациентите на СД с добавка на зехтин и 46 от тези на СД с допълнителен прием на ядки, са подложени на ултразвуково изследване в начолото и минимум 2 години по-късно.

Изследователите установяват сигнификантна редукция на каротидните плаки в групата на комбинирана СД и в групата на СД с добавка на ядки, но не и в групата на СД с добавка на зехтин. Подобна тенденция е установена и по тоношение на средния и максимален размер на ICA-IMT.

Измерване

Контрола

СД+зехтин

СД+ядки

Комбинирана СД

 

+0.137

+0.0044

-0.086

-0.013

Мах. обем на плаката

ICA-IMT среден

+0.049

-0.006

-0.076

-0.037

ICA-IMT максимален

+0.177

+0.032

-0.023

+0.008

 

Sala-Vila обясни едни от недостатъците на ултразвуковата сонография за проследяване на прогресията на атеросклеротичните плаки. Той също така, в началото и вкрая на презентацията си, показа примери, при които ширината и очевидно, и състава на плаката се променя с течение на времето.

„Може да се каже, че се наблюдава намаляване на обема на плаките. Но ако погледнете тук (на основната снимка) може да видите една сенчеста зона, която е резултат на наличието на липидно ядро и с течение на времето тази сянка избледнява – това означава, че липидите намиращи се там намаляват и се замествят с повече калций, което определя по-голямата стабилност на плаката.”

Накрая Sala-Vila  заключва, че определянето на дебелината на ICA-IMT може до някъде да покаже кардиопротективния ефект постигнат с този вид храна, коята е хакарктерна за Средиземноморската диета.

Дискутирайки настъпилите промени, д-р Emilio Ros от Института за биомедицински проучвания August Pi Sunyer, се съгласи с това, че промяната в ICA-IMT несъмнено показва прогресията на плаките от такива на богати на липиди на такива с повече фиброза, но са необходими и допълнителни изледвания и потвърждения с ЯМР.

Също така отбеляза, че установените промени са вероятно значими.

Ros заяви: „Атеросклерозата е постоянно напредващ процес, както може и да се види в контролната група. Що се отнася до дебелината на вътрешната интима медия тази прогресия е с около 0.02 мм на година. Това което може да се каже е, че е налице прогресия на плаките в контролната група, забавена прогресия в групата приемаща зехтин и е налице лека регресия в групата приемащи конбинация от ядки.”

Scroll to Top