Аспиринът е ефикасен за превенция на венозен тромбоемобилзъм след тазобедрено протезиране

Според мултицентрово рандомизирано, контролирано проучване, включващо 778 пациента, аспиринът е толкова ефикасен колкото далтепарин за превенция на венозен тромбоемболизъм след тазобедрена артропластика. Д-р David R Anderson и сътрудници публикуват проучването си в статия от 04 юни 2013 г. в Annals of Internal Medicine. Авторите пишат: „Много рандомизирани проучвания и метаанализи, показват, че продължителната профилактика с […]

Аспиринът е ефикасен за превенция на венозен тромбоемобилзъм след тазобедрено протезиране Read More »