SPS3: Систолно артериално налягане под 130 е препоръчително след лакунарен мозъчен инсулт

Резултатите от проучването SPS3 (Secondary Prevention of Small Subcortical Stroke) показват, че понижаване на систоличното артериално налягане под 130 ммHg е полезно при пациенти с наскоро преживян лакунарен мозъчен инсулт. Първичната крайна цел, че повторните инсултите са по-малко, в групата на пациентите с ниско артериално налягане, не се доказа напълно. В допълннение, по отношение на […]

SPS3: Систолно артериално налягане под 130 е препоръчително след лакунарен мозъчен инсулт Read More »