Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Диагноза, фенотип и лечение на СНуФИ
доц. Лилия Демиревска

Диагноза, фенотип и лечение на СНрФИ
проф. Борислав Георгиев

Лечение на остра дясна сърдечна недостатъчност
доц. Елена Димитрова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене