Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Коморбидности и сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Сънна апнея и сърдечна недостатъчност
доц. Милена Миланова, д-р Димитър Тасков

Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност
доц. Лилия Демиревска

ХБЗ като рисков фактор за сърдечна недостатъчност
проф. Атанас Кундурджиев

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене