Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност
проф. Борислав Георгиев

СН със запазена ЛК ФИ – митове и реалности
проф. Нина Гочева

Лечение на СН с понижена ЛК ФИ според последните европейски препоръки
проф. Елина Трендафилова

Кардиотоксични медикаменти и сърдечна недостатъчност
проф. Георги Момеков

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене