ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

FINAL-VISIA

Уважаеми колеги,
Българската Сърдечна и Съдова Асоциация има удоволствието да Ви покани да присъствате на XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология, която ще се проведе на 10 април 2021 г., онлайн.

В рамките на Конференцията ще дискутираме особеностите на сърдечната и съдовата патология в условията на COVID-19 пандемия, ще представим натрупания вече опит от нашите специалисти, както и ще обсъдим световната наука и практика по темата – ще бъде направен преглед на европейските и американските препоръки за диагноза и лечение на сърдечно-съдови заболявания при COVID-19.


Scroll to Top