Българска сърдечна и съдова асоциация

Интерактивна дискусия “От науката към практиката”

Programa_BHVA_31jan2016

 

По инициатива на Българската Сърдечна и Съдова Асоциация в периода 17–18 март 2017 г., гр. София, зала 6 на НДК ще  се проведе Интерактивна дискусия на тема: „От науката към практиката” .

Предвиждат се теми за оценка и контрол на различни рискови категории болни – с нисък, умерен, висок и много висок СС риск, като ще се дискутират клинични случаи с интердисциплинарен характер и с участието на водещи специалисти от различни специалности, както и нестандартни рискови фактори (напр. ранна реполаризация, възпаление и др.) и остатъчен сърдечно-съдов риск (също с участието на водещи специалисти от различни специалности).

Практическата дискусия „От науката към практика­та“ е предназначена за ОПЛ, кардиолози, невролози и всички лекари, които в ежедневната си практика се срещат с антитромбозната терапия и с пациенти след остър коронарен синдром.

ОНЛАЙН РЕГИСТРЦИЯ

КОМИТЕТИ

Научен комитет

РЕГИСТРАЦИЯ

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене