Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

РААС инхибитори и COVID-19
проф. Борислав Георгиев

Статини и COVID-19
д-р Елена Димитрова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене