ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

РААС инхибитори и COVID-19
проф. Борислав Георгиев

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-05_B. Georgiev.mp4″ share=”false”]

Статини и COVID-19
д-р Елена Димитрова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-06_E. Dimitrova.mp4″ share=”false”]

Scroll to Top