ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Профилактика и лечение на ВТЕ с нискомолекулни хепарини
проф. Детелина Луканова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-07_D. Lukanova.mp4″ share=”false”]

Приложение на нискомолекулни хепарини при ОКС
проф. Елина Трендафилова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-08_E. Trendafilova.mp4″ share=”false”]

1 thought on “ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология””

  1. Pingback: XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” | Българска сърдечна и съдова асоциация

Comments are closed.

Scroll to Top