ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19
пандемия
д-р Наделин Николов

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-09_N. Nikolov.mp4″ share=”false”]

Венозен тромбемболизъм в условия на COVID-19 пандемия
д-р Елена Димитрова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-10_E. Dimitrova.mp4″ share=”false”]

Превенция на тромбозните усложнения при COVID-19
доц. Лилия Демиревска

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-11_L. Demirevska.mp4″ share=”false”]

1 thought on “ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология””

  1. Pingback: XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” | Българска сърдечна и съдова асоциация

Comments are closed.

Scroll to Top