Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемия
проф. Елина Трендафилова

Сърдечна недостатъчност в условия на COVID-19
проф. Борислав Георгиев

Ритъмни и проводни нарушения в условия на COVID-19
пандемия
д-р Васил Трайков

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене