ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемия
проф. Елина Трендафилова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-12_E. Trendafilova.mp4″ share=”false”]

Сърдечна недостатъчност в условия на COVID-19
проф. Борислав Георгиев

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-13_B. Georgiev.mp4″ share=”false”]

Ритъмни и проводни нарушения в условия на COVID-19
пандемия
д-р Васил Трайков

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-14_V. Traikov.mp4″ share=”false”]

Scroll to Top