ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Имунитет срещу SARS-CoV-2. какво трябва да знаем и какво
да изследваме
проф. Мария Николова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-15_M. Nikolova.mp4″ share=”false”]

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
механизъм на действие
проф. Деница Момекова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-16_G. Momekov.mp4″ share=”false”]

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
фактите от проучванията
проф. Елина Трендафилова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-17_E. Trendafilova.mp4″ share=”false”]

Лекарствени взаимодействия при лечение на сърдечните
и съдовите заболявания и COVID-19
проф. Георги Момеков

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/04/BHVA/1004-18_G. Momekov_Rec.mp4″ share=”false”]

Scroll to Top