Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

April 21, 2021 by admin in Видео каталог

Имунитет срещу SARS-CoV-2. какво трябва да знаем и какво
да изследваме
проф. Мария Николова

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
механизъм на действие
проф. Деница Момекова

Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология:
фактите от проучванията
проф. Елина Трендафилова

Лекарствени взаимодействия при лечение на сърдечните
и съдовите заболявания и COVID-19
проф. Георги Момеков

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене