I Национална конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация

Национална конференция на БССА

Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която се проведе от 29 ноември до 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със сърдечни и съдови заболявания в България в името на хуманността и прогреса.

 

Scroll to Top