XІV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XІV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе на в периода 09–10 юни 2023 г., в Астория Гранд хотел, гр.София.

Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури. По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдова патология.

В рамките на XІV Научна конференция БССА ще бъдат представени следните теми:

  • Интензивната терапия – екипна дейност: Дисекация на аортата – нови класификации и лечение; Новости в механичната реперфузия при остър инсулт
  • Сърдечната недостатъчност – основен проблем на кардиологията през 21 век
  • Представяне за първи път на резултатите от български регистър на предсърдно мъждене – BG-AF
  • Антитромбозна терапия: Тромбофилия – диагноза, клинична картина и лечение
  • Предиабет и СС риск – има ли превенция?
  • Новости в неврологията – нови европейски препоръки
  • Предсърдно мъждене – различен поглед: Прогностично значение на брадиаритмията при ПМ; Оклудери на ЛП ухо – при кого, резултати; Антиаритмична терапия или аблация при ПМ
  • Интересни клинични случаи

Конференцията представлява интерес за кардиолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, специалисти по съдова хирургия и ангиология, анестезиология, студенти по медицина и фармация.

НАУЧНА ПРОГРАМА

[accordion title=”КОМИТЕТИ”]

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:

чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:

акад. проф. Иван Миланов

проф. Борислав Георгиев

проф. Нина Гочева

проф. Параскева Стаменова

проф. Сабина Захариева

Организационен комитет

Председател:

проф. Елина Трендафилова

Членове:

проф. Мария Цекова

доц. Добромир Гочев

доц. Константин Рамшев

доц. Милена Миланова

[/accordion]

[accordion title=”РЕГИСТРАЦИЯ”]

За участие във форума се попълва  регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com  ще може да направите онлайн регистрация до 9 юни 2023 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса:

Регистрация на място – 60.00 лв.

Регистрацията на място се осъществява по време на форума на регистрационното бюро пред зала Опера на Астория Гранд хотел, гр. София

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, фармацевти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД

София 1142

Бул. „Патриарх Евтимий” 19А

Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16

Е-mail: events@arbilis.com

Web адрес: Арбилис – организиране на събития

[/accordion]

Scroll to Top