Българска сърдечна и съдова асоциация

I Национална конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация

Национална конференция на БССА

Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която се проведе от 29 ноември до 1 декември 2013 г. в София.
Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със сърдечни и съдови заболявания в България в името на хуманността и прогреса.

 

  • XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Вдъхновено от Вас, осъществено от Empagliflozin!”
  • XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Ендокринологични заболявания и сърдечна недостатъчност”
  • Protected: XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология – Сърдечната недостатъчност – мултидисциплинарен проблем”
  • Protected: Докторантска сесия (втора част)
  • Protected: Клинични проучвания 2019, които могат да променят клиничната практика (втора част)
Търсене