превенция

Аспиринът е ефикасен за превенция на венозен тромбоемобилзъм след тазобедрено протезиране

Според мултицентрово рандомизирано, контролирано проучване, включващо 778 пациента, аспиринът е толкова ефикасен колкото далтепарин за превенция на венозен тромбоемболизъм след тазобедрена артропластика. Д-р David R Anderson и сътрудници публикуват проучването си в статия от 04 юни 2013 г. в Annals of Internal Medicine. Авторите пишат: „Много рандомизирани проучвания и метаанализи, показват, че продължителната профилактика с […]

Аспиринът е ефикасен за превенция на венозен тромбоемобилзъм след тазобедрено протезиране Read More »

SPS3: Систолно артериално налягане под 130 е препоръчително след лакунарен мозъчен инсулт

Резултатите от проучването SPS3 (Secondary Prevention of Small Subcortical Stroke) показват, че понижаване на систоличното артериално налягане под 130 ммHg е полезно при пациенти с наскоро преживян лакунарен мозъчен инсулт. Първичната крайна цел, че повторните инсултите са по-малко, в групата на пациентите с ниско артериално налягане, не се доказа напълно. В допълннение, по отношение на

SPS3: Систолно артериално налягане под 130 е препоръчително след лакунарен мозъчен инсулт Read More »

Scroll to Top