XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Ендокринологични заболявания и сърдечна недостатъчност”

Заболявания на щитовидната жлеза и сърдечна недостатъчност
доц. Александър Шинков

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0810-01_A. Shinkov.mp4″ share=”false”]

Диабетът като рисков фактор за сърдечна недостатъчност
проф. Елина Трендафилова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0810-02_E. Trendafilova.mp4″ share=”false”]

Избор на глюкозопонижаваща терапия според коморбидностите
д-р Невена Чакърова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0810-03_N. Chakarova.mp4″ share=”false”]

Затлъстяване и сърдечна недостатъчност
проф. Здравко Каменов

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0810-04_Z. Kamenov.mp4″ share=”false”]

Scroll to Top