Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Ендокринологични заболявания и сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Заболявания на щитовидната жлеза и сърдечна недостатъчност
доц. Александър Шинков

Диабетът като рисков фактор за сърдечна недостатъчност
проф. Елина Трендафилова

Избор на глюкозопонижаваща терапия според коморбидностите
д-р Невена Чакърова

Затлъстяване и сърдечна недостатъчност
проф. Здравко Каменов

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене