Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната медицина – екипна дейност: Остра сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Кардиогенен шок
проф. Елина Трендафилова

Остра десностранна сърдечна недостатъчност
д-р Георги Владимиров

Европейските препоръки за използване на устройства, подпомагащи камерите при остра СН
д-р Александър Александров

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене