XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност
проф. Борислав Георгиев

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0910-05_B. Georgiev.mp4″ share=”false”]

СН със запазена ЛК ФИ – митове и реалности
проф. Нина Гочева

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0910-06_N. Gocheva.mp4″ share=”false”]

Лечение на СН с понижена ЛК ФИ според последните европейски препоръки
проф. Елина Трендафилова

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0910-07_E. Trendafilova.mp4″ share=”false”]

Кардиотоксични медикаменти и сърдечна недостатъчност
проф. Георги Момеков

[evp_embed_video url=”https://bhva.eu/wp-content/uploads/2021/10/0910-08_G. Momekov.mp4″ share=”false”]

Scroll to Top