Българска сърдечна и съдова асоциация

Новини

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Има ли значение ЛКФИ за кардиопротекцията от бета-блокери?”

August 5, 2022 by admin in Новини

Бета-блокери при ОКС без понижена фракция на изтласкване
проф. Елина Трендафилова

Бета-блокери при сърдечна недостатъчност с умерено понижена фракция на изтласкване
доц. Лилия Демиревска

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене