IV Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“

III Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“

Българска сърдечна и съдова асоциация организира IV Научна конференция на тема

“СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ
В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ”

под патронажа на ректора на Медицински университет, гр. Варна – проф. К. Иванов

КК “Златни пясъци”, хотел „Интернационал”, 27.03 – 29.03.2015 г.

Уважаеми колеги,

През март 2015 г. в КК Златни пясъци, гр. Варна, ще се проведе редовната пролетна научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА), която ще протече под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, дмн, ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Ще имате възможност да се запознаете с постиженията на Медицински университет, гр. Варна, със съвременните докторантски разработки в областта на сърдечната и съдовата патология. Предвидени са награди за най-добрите разработки.

Предвидени са научни сесии, в които ще можете да допълните своите знания в областта на рядко дискутирани теми като пулмонална хипертония и фамилна хиперхолестеролемия.

Научната сесия за миокардна реваскуларизация ще дискутира европейските препоръки от 2014 г. и ще представи гледната точка на всеки от участниците в heart team.

Ще имате възможност да участвате в съвместната научна сесия на БССА с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, когато ще бъдат представени новите редактирани български препоръки за ОПЛ за диагноза и лечение на артериалната хипертония и дислипидемии.

В съвместната научна сесия на БССА с Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия, ще бъдат представени българските препоръки за лечение на дълбока венозна тромбоза, профилактика на вено- зен тромбоемболизъм и за лечение на периферна артериална болест.

В традиционната за научните конференции на БССА сесия „Интензивната терапия – екипна дейност” ще бъдат дискутирани от интердисциплинарен екип теми, които рядко се разискват. В съпътстващите конференцията научни симпозиуми ще имате възможност да се запознаете с последните новини от медицината на доказателствата.

Освен научната информация, която ще бъде поднесена от уважавани наши лектори, ще имате възможност да обсъдите интересни за Вас теми в неформална обстановка с колеги от различни специалности.

Очакваме и Вашите предложения за по-нататъшната ни работа – теми за научни сесии, Ваши инициативи в областта на сърдечната и съдовата патология, предложения за съвместни научни проекти, регистри и т.н.

Научен комитет Организационен комитет
Четвърта научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология“

PDF-download-icon Покана за IV Научна конференция на БССА

[tabs]
[tab title=”ПРОГРАМА”]

ПРОГРАМА

PDF-download-icon  ПРОГРАМА

 

27 МАРТ 2015 Г. (ПЕТЪК)

13.00 – 14.00 Регистрация

14.00 – 14.15 Откриване

14.15 – 15.15 Научна сесия „Постиженията на Медицински университет”, Варна
Модератори: проф. Красимир Иванов, проф. Мария Цекова

15.15 – 15.30 Почивка

15.30 – 17.30 Научна сесия „Белодробна артериална хипертония – най-важното
днес?”
Модератори: доц. Борислав Георгиев, доц. Арман Постаджиян
1. „Класификация и патогенеза на БАХ” – доц. А. Постаджиян, София
2. Неинвазивни и инвазивни методи за скрининг и диагностика на БАХ”
– д-р Н. Бонев, София
3. „Защо грешим при диагностиката на БАХ?” – доц. Д. Гочев, София
4. „Терапевтични алгоритми при БАХ” – доц. Б. Георгиев, София

17.30 – 18.00 Кафе-пауза

18.00 – 19.00 Съвместна научна сесия на Национално сдружение на
общопрактикуващите лекари в България и Българска Сърдечна и 2
Съдова Асоциация „Български ръководства за поведение на ОПЛ в
областта на кардиологията”
Модератори: доц. Любомир Киров, доц. Елина Трендафилова
1. „Ръководство за поведение на ОПЛ при артериална хипертония” –
доц. Л. Киров
2. „Ръководство за поведение на ОПЛ при липидни нарушения
(дислипидемии)” – доц. Е. Трендафилова

19.00 – 19.15 Почивка

19.15 – 20.15 Симпозиум 1

 

28 МАРТ 2015 Г. (СЪБОТА)

09.00 – 10.30 Научна сесия „Интензивната терапия – екипна дейност”
Модератори: доц. Е. Трендафилова, доц. А. Пенев
1. „TSH при критично болни – интерпретация на лабораторните
резултати и поведение” – доц. Кирил Христозов, Варна
2. ” Инвазивна и неинвазивна вентилация при сърдечна недостатъчност”
– доц. Камен Янков, Варна
3. „Тромболиза при остър исхемичен мозъчен инсулт – има ли
адекватна национална програма в България” – проф. П. Стаменова

10.30 – 10.50 Кафе-пауза

10.50 – 12.20 Научна сесия „Фамилни хиперхолестеролемия – какво трябва да
знае всеки”
Модератори: проф. Ж. Георгиева, доц. Л. Владимирова
1. „Класификация на фамилната хиперхолестеролемия” – доц. Л.
Владимирова, Пловдив
2. „Скрининг за фамилна хиперхолестеролемия – при кого и кога” –
проф. Ж. Георгиева
3. „Терапевтични подходи и нови хоризонти при фамилна
хиперхолестеролемия” – доц. Б. Георгиев, София

12.20 – 12.30 Почивка

12.30 – 13.30 Съвместна научна сесия на Българско национално дружество по
съдова и ендоваскуларна хирургия и Българска Сърдечна и Съдова
Асоциация „Български препоръки в областта на периферните
съдови болести”3
Модератори: проф. М. Станкев, доц. Е. Трендафилова, доц. Васил
Червенков
1. „Препоръки на БНДСЕХА за лечение на дълбока венозна тромбоза и
профилактика на венозен тромбемболизъм” – д-р Детелина Луканова
2. „Препоръки на БНДСЕХА за лечение на периферна артериална
болест” – доц. Милена Станева

13.30 – 13.45 Почивка

13.45 – 14.45 Симпозиум 2

14.45 – 15.00 Почивка

15.00 – 17.00 Научна сесия „Миокардна реваскуларизация”
Модератори: проф. Мария Цекова, доц. Пламен Панайотов, доц.
Светослав Георгиев
1. „Интервенционална миокардна реваскуларизация – при кого и кога”
– доц. Светослав Георгиев, Варна
2. „Оперативна миокардна реваскуларизация – при кого и кога” – доц.
Пламен Панайотов, Варна
3. „Антитромбозна терапия при миокардна реваскуларизация” – проф.
М. Цекова, Плевен
4. „Комплексният подход при миокардна реваскуларизация – ролята на
heart team. Практическият подход в ЮАР” – доц. Владимир Григоров,
ЮАР

17.00 – 17.30 Кафе-пауза

17.30 – 18.30 Симпозиум 3

18.30 – 18.45 Почивка

18.45 – 19.45 Симпозиум 4

 

29 МАРТ 2015 Г. (НЕДЕЛЯ)

09.00 – 11.00 Научна сесия „Най-добрите докторантски работи в областта на
сърдечната и съдовата патология”

11.00 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 12.30 Симпозиум 5

12.30 – 12.45 Закриване

[/tab]
[tab title=”ОРГАНИЗАТОРИ”]

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател
Проф. Стефан Денчев

Членове
Чл.-кор. проф. Иван Миланов
Чл.-кор. проф. Мила Власковска
Проф. Жанета Георгиева
Проф. Нина Гочева
Проф. Параскева Стаменова
Проф. Сабина Захариева

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
Доц. Елина Трендафилова

Членове
Проф. Мария Цекова
Доц. Борислав Георгиев
Доц. Добромир Гочев
Доц. Милена Миланова

 

ОРГАНИЗАТОРИ

Българска сърдечна и съдова асоциация
E-mail
www.bhva.eu

Арбилис ООД
Гр. София, 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail
www.arbilis.com

[/tab]

 

[tab title=”РЕГИСТРАЦИЯ”]

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Четвърта научна конференция на Българска сърдечна и съдовата асоциация на тема „Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология”, ще се проведе от 27 до 29 март 2015 г., в гр. Варна, КК Златни пясъци, конферентен център на хотел Интернационал.

РЕГИСТРАЦИЯ

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com и на www.bhva.eu може да направите онлайн регистрация до 23 март 2015 г.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Ранна регистрация¹ – 30.00 лв.
Регистрация на място² – 36.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

¹Ранната регистрация е до 23 март 2015 г.
²Регистрацията на място е от 27–29 март 2015 г. на регистра-
ционното бюро в конферентен център на хотел Интернационал.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докто рантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

ЗАПЛАЩАНЕ

Плащането може да бъде извършено

– в брой 
в офиса на Арбилис ООД
София 1142
бул. „Васил Левски” 58А

– по банков път
получател: Арбилис ООД
„УниКредит Булбанк” АД, клон „Европа”
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG46UNCR96601036210306)

– на място
на място на регистрационното бюро в конферентен център на хотел Интернационал.

 

НАСТАНЯВАНЕ 

Конферентни хотели* Единична стая Двойна стая Такса, необвързана с настаняване**
Интернационал, Лилия 312 лв. 270 лв. 80 лв.

*Цените за настаняване са за един човек и включват: две нощувки, курортна такса, две закуски, един обяд , две вечери, напитки по време на храненията и четири кафе-паузи. Цените са с включено ДДС.

**Таксата, необвързана с настаняване, е за един човек на ден и включва: обяд, вечеря,  напитки по време на храненията и кафе-паузи. Цените са с включено ДДС.

[/tab][/tabs]

 

[btn link=”http://events.arbilis.com/?page_id=249″ color=”forestGreen”]Онлайн регистрация[/btn]

Scroll to Top