Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Образна диагностика – да изберем точната методика”

ЯМР на сърце – на кои въпроси ще получим отговорпроф. Камелия Генова СТ на..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Кардиоренална клиника: Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания”

Панелна дискусия проф. Елина трендафилова, проф. Атанас Кундурджиев и д-р..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

Диагноза, фенотип и лечение на СНуФИдоц. Лилия Демиревска Диагноза, фенотип..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната терапия – съвместна дейност”

Предсърдно мъждене при критично болнид-р Милко Стоянов Ехография при..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научen simpozium “Избор на антикоагулантна терапия”

Избор на антикоагулантна терапия според фенотипа на пациентапроф. Елина..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Мозъчно-съдова болест”

Статини при мозъчен инсулт – доказани ползи доц. Елена Димитрова Статини..

August 5, 2022

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

петък, 10 юни 2022 Научна сесияМозъчно-съдова болест Научна..

August 5, 2022

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България – видео обучение

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България проф...

March 17, 2022

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Новости от Европейския конгрес и последни европейски препоръки”

Ръководни правила на ESC 2021 за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща..

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност проф. Борислав..

October 27, 2021
Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене