Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България – видео обучение

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България проф...

March 17, 2022

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Новости от Европейския конгрес и последни европейски препоръки”

Ръководни правила на ESC 2021 за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща..

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност проф. Борислав..

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяване”

Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяванепроф...

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната медицина – екипна дейност: Остра сърдечна недостатъчност”

Кардиогенен шок проф. Елина Трендафилова Остра десностранна сърдечна..

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Коморбидности и сърдечна недостатъчност”

Сънна апнея и сърдечна недостатъчностдоц. Милена Миланова, д-р Димитър..

October 27, 2021

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Съдова хирургия и ангиология”

ВТЕ и COVID-19д-р Ралица Николаева Диференциална диагноза на периферните отоци..

October 27, 2021

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Имунитет срещу SARS-CoV-2. какво трябва да знаем и каквода изследвамепроф. Мария..

April 21, 2021

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемияпроф. Елина Трендафилова..

April 21, 2021

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19пандемияд-р Наделин..

April 21, 2021
Доклад и счетоводен баланс
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене