II Научна конференция на БССА: „Лечението на сърдечните и съдовите заболявания – екипна дейност”

II Научна конференция на БССА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви информираме, че Втората научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА) под надслов „Лечението на сърдечните и съдовите заболявания – екипна дейност” ще се проведе съвместно с Медицински университет, гр. Плевен, от 14 до 16 март 2014 г.

Основните сесии в научната програма ще бъдат предсърдно мъждене, камерни аритмии, кардиопулмонална ресусцитация, бъдеще в лечението на дислипидемиите, трудна за лечение артериална хипертония, артериална хипертония при деца, аортна аневризма и аортна дисекация. Предвидени са сесия за докторанти от цялата страна и сесия, посветена на научните постижения на Медицински университет, гр. Плевен. Участието на специалисти от всички области и дискусията между тях ще осигури широк поглед върху пациента със сърдечни и съдови заболявания и ще бъде реализирана идеята за интердисциплинарен и „отборен” подход към болния. Таксите за регистрация са преднамерено ниски, за да се даде възможност на повече хора да участват в това интересно научно събитие. Надяваме се, че с вашето участие ще направите Научната конференция по-интересна и полезна.

На сайта на БССА и на организатора на събитието – компания Арбилис, ще намерите всички подробности за регистрацията за Научната конференция. Можете да използвате и възможността за електронна регистрация.

PDF-download-icon Покана за II Научна конференция на БССА

wordПрограма за II Нучна конференция на БССА

[btn link=”http://events.arbilis.com/?page_id=249″ color=”forestGreen” size=”sizе-xl”]Онлайн регистрация[/btn]

Оставаме отворени за вашите предложения за интересни теми, които да бъдат включени в научната програма. Може да ги изпращате на електронния адрес на БССА – office [at] bhva.eu, до 28.02.2014 г.

Очакваме ви!

Председатели на Управителния съвет на Българска сърдечна и съдова асоциация
Проф. Стефан Денчев
Проф. Мария Цекова
Доц. Елина Трендафилова

Scroll to Top