Практическа дискусия „От науката към практиката: Антитромбозно лечение и вторична превенция след остър коронарен синдром”

По инициатива на Българската сърдечна и съдова асоциация на 25–26 март 2016 г. в София, зала 6 на НДК, ще се проведе практическа дискусия на тема

„От науката към практиката: Антитромбозно лечение и вторична превенция след остър коронарен синдром”  

интерактивно тематично обучение за ОПЛ и кардиолози с клинични случаи.

Практическата дискусия ще бъде посветена на следните теми:
– Антитромбозна терапия – антиагреганти и антикоагуланти
– Вторична превенция след остър коронарен синдром

Програма

PDF-download-icon

Scroll to Top