Българска сърдечна и съдова асоциация

Видео каталог

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научen simpozium “Избор на антикоагулантна терапия”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

Избор на антикоагулантна терапия според фенотипа на пациента
проф. Елина Трендафилова

Избор на антикоагулантна терапия в практиката
доц. Елена Димитрова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене