Българска сърдечна и съдова асоциация

Новини

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Антитромбозна терапия”

August 5, 2022 by admin in Новини

Профилактика на ВТЕ при нехирургични болни
доц. Илияна Петрова

Антитромбозна терапия след реваскуларизация при ПАБ
проф. Детелина Луканова

Комбинирана антитромбозна терапия – принципи
проф. Елина Трендафилова

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене