Предсърдното мъждене е свързано с по-ранно и бързо понижаване на когнитивните функции

Ново проучване показа, че пациентите с предсърдно мъждене (ПМ) развиват когнитивни нарушения и деменция по-бързо отколокото пациентите без ПМ, независими от наличието на преживян инсулт. Проследени за 7 годишен период от време, се установява, че средния коефициент, оценяващ менталното състояние (3MSE, Modified Mini-Mental State Examination), се понижава по-бързо при тези пациенти, при които е налице […]

Предсърдното мъждене е свързано с по-ранно и бързо понижаване на когнитивните функции Read More »