XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

петък, 10 юни 2022

Научна сесия
Мозъчно-съдова болест

Научна сесия
Антитромбозна терапия

Научен симпозиум
Избор на антикоагулантна терапия

събота, 11 юни 2022

Научна сесия
Интензивната терапия – съвместна дейност

Научна сесия
Сърдечна недостатъчност

Научен симпозиум
Кардиоренална клиника: Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания

Научен симпозиум
Има ли значение ЛКФИ за кардиопротекцията от бета-блокери?

Научна сесия
Ендокринология

Научен симпозиум
Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA

Научна сесия
Образна диагностика – да изберем точната методика

Scroll to Top