Българска сърдечна и съдова асоциация

Author Archives

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

August 5, 2022 by admin in Видео каталог

петък, 10 юни 2022

Научна сесия
Мозъчно-съдова болест

Научна сесия
Антитромбозна терапия

Научен симпозиум
Избор на антикоагулантна
терапия

събота, 11 юни 2022

Научна сесия
Интензивната терапия – съвместна
дейност

Научна сесия
Сърдечна недостатъчност

Научен симпозиум
Кардиоренална клиника:
Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания

Научен симпозиум
Има ли значение ЛКФИ за кардиопротекцията от бета-блокери?

Научна сесия
Ендокринология

Научен симпозиум
Алдостерон, минералкортикоидни рецептори и MRA

Научна сесия
Образна диагностика – да изберем точната методика

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България – видео обучение

March 17, 2022 by admin in Видео каталог

Срезово проучване на поведението при предсърдно мъждене в България
проф. Елина Трендафилова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Новости от Европейския конгрес и последни европейски препоръки”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Ръководни правила на ESC 2021 за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия: какво ново?
доц. Васил Tрайков

Сърдечна недостатъчност
доц. Добромир Гочев

Клапни заболявания
д-р Илияна Петрова

Какво е новото в Новото (2021 г) ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
проф. Борислав Георгиев

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Вдъхновено от Вас, осъществено от Empagliflozin!”

October 27, 2021 by admin in Новини

EMPEROR-Reduced – Резултати и ползи за клиничната практика
доц. Добромир Гочев

EMPEROR-Reduced – Подгрупови анализи
проф. Елина Трендафилова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност
проф. Борислав Георгиев

СН със запазена ЛК ФИ – митове и реалности
проф. Нина Гочева

Лечение на СН с понижена ЛК ФИ според последните европейски препоръки
проф. Елина Трендафилова

Кардиотоксични медикаменти и сърдечна недостатъчност
проф. Георги Момеков

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяване”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяване
проф. Детелина Луканова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната медицина – екипна дейност: Остра сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Кардиогенен шок
проф. Елина Трендафилова

Остра десностранна сърдечна недостатъчност
д-р Георги Владимиров

Европейските препоръки за използване на устройства, подпомагащи камерите при остра СН
д-р Александър Александров

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Коморбидности и сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Сънна апнея и сърдечна недостатъчност
доц. Милена Миланова, д-р Димитър Тасков

Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност
доц. Лилия Демиревска

ХБЗ като рисков фактор за сърдечна недостатъчност
проф. Атанас Кундурджиев

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Съдова хирургия и ангиология”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

ВТЕ и COVID-19
д-р Ралица Николаева

Диференциална диагноза на периферните отоци
д-р Асен Драмов

Сърдечна недостатъчност и COVID-19
д-р Елена Димитрова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Ендокринологични заболявания и сърдечна недостатъчност”

October 27, 2021 by admin in Видео каталог

Заболявания на щитовидната жлеза и сърдечна недостатъчност
доц. Александър Шинков

Диабетът като рисков фактор за сърдечна недостатъчност
проф. Елина Трендафилова

Избор на глюкозопонижаваща терапия според коморбидностите
д-р Невена Чакърова

Затлъстяване и сърдечна недостатъчност
проф. Здравко Каменов

Доклад и счетоводен баланс
Новини
Dietary_plan
miokarden-infarct
Търсене