XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

петък, 10 юни 2022 Научна сесияМозъчно-съдова болест Научна сесияАнтитромбозна терапия Научен симпозиумИзбор на антикоагулантна терапия събота, 11 юни 2022 Научна сесияИнтензивната терапия – съвместна дейност Научна сесияСърдечна недостатъчност Научен симпозиумКардиоренална клиника: Дапаглифлозин – възможност за лечение на три взаимносвързани социалнозначими заболявания Научен симпозиумИма ли значение ЛКФИ за кардиопротекцията от бета-блокери? Научна сесияЕндокринология Научен симпозиумАлдостерон, минералкортикоидни …

XIII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” Read More »

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Новости от Европейския конгрес и последни европейски препоръки”

Ръководни правила на ESC 2021 за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия: какво ново?доц. Васил Tрайков Сърдечна недостатъчностдоц. Добромир Гочев Клапни заболявания д-р Илияна Петрова Какво е новото в Новото (2021 г) ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболяванияпроф. Борислав Георгиев

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Вдъхновено от Вас, осъществено от Empagliflozin!”

EMPEROR-Reduced – Резултати и ползи за клиничната практикадоц. Добромир Гочев EMPEROR-Reduced – Подгрупови анализипроф. Елина Трендафилова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Сърдечна недостатъчност”

Нова класификация (и дефиниция) на сърдечната недостатъчност проф. Борислав Георгиев СН със запазена ЛК ФИ – митове и реалностипроф. Нина Гочева Лечение на СН с понижена ЛК ФИ според последните европейски препоръки проф. Елина Трендафилова Кардиотоксични медикаменти и сърдечна недостатъчност проф. Георги Момеков

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научен симпозиум “Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяване”

Нови данни за лечние с НОАК при пациенти с ВТЕ и онкологично заболяванепроф. Детелина Луканова

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Интензивната медицина – екипна дейност: Остра сърдечна недостатъчност”

Кардиогенен шок проф. Елина Трендафилова Остра десностранна сърдечна недостатъчностд-р Георги Владимиров Европейските препоръки за използване на устройства, подпомагащи камерите при остра СН д-р Александър Александров

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Коморбидности и сърдечна недостатъчност”

Сънна апнея и сърдечна недостатъчностдоц. Милена Миланова, д-р Димитър Тасков Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност доц. Лилия Демиревска ХБЗ като рисков фактор за сърдечна недостатъчност проф. Атанас Кундурджиев

XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” – Научна сесия “Съдова хирургия и ангиология”

ВТЕ и COVID-19д-р Ралица Николаева Диференциална диагноза на периферните отоци д-р Асен Драмов Сърдечна недостатъчност и COVID-19 д-р Елена Димитрова

Scroll to Top